Go directly tomain navigation, search input field or thecontent

Magelaan
All projects in this sector
Jamabo Jamabo Professional services
Le Bouillon Blanc Le Bouillon Blanc Professional services
Origami Origami Professional services
Pixii Pixii Professional services

Magelaan

Professional services (Social)

“Communicatie die overal raakt”, dat is het motto van communicatiebureau Magelaan, dat zowel voor gedrukte media als voor onlinecommunicatie een gevarieerd aanbod heeft. Vier kernwaarden staan daarbij centraal: schoonheid, kwaliteit, overleg en duurzaamheid. In nauwe samenwerking met de klant, in een proces van continu overleg, werkt Magelaan de beste oplossingen uit binnen het beschikbare budget. Het bureau hanteert de principes van duurzaam ondernemen: niet enkel economische en esthetische criteria zijn van belang, ook ethische. Magelaan wil mens- en milieuvriendelijk ondernemen, met respect voor iedereen die bij het bedrijfsproces betrokken is. Triodos Bank heeft een lopend krediet van Magelaan geherfinancierd en ook een krediet verleend voor operationele investeringen.

http://www.magelaan.be/

Professional services

Innovation can lead to renewal and sustainable growth. We aim to encourage this process by financing consultancies and research bodies that offer practical help for innovative and values-led entrepreneurs and businesses.

Address:
Blekersdijk 14
Gent
9000
België

Keep in touch

Colour of Money-290
For news and views from Triodos Bank, as well as the stories behind some of our customers

Tell your friends: