Go directly tomain navigation, search input field or thecontent

Pour la Solidarité asbl
All projects in this sector

Pour la Solidarité asbl

Social projects (Social)

‘Pour la solidarité’ is een denktank die streeft naar een solidair Europa met sociale samenhang. Ze richt zicht tot beleidsmakers en levert materiaal om hun debatten te verrijken. Via concrete projecten slaat ze bruggen tussen overheden, ondernemingen, vakbonden, onderzoekscentra en verenigingen. Aan sociaaleconomische en politieke spelers geeft ze advies en opleidingen. Ze ontwikkelt netwerken, voert studies uit en verspreidt publicaties, organiseert colloquia, seminaries en themabijeenkomsten en werkt aanbevelingen uit voor overheden. Voor al die activiteiten staat de denktank ook voortdurend in contact met de Europese instellingen. Triodos Bank heeft aan ‘Pour la solidarité’ een voorfinanciering verleend voor Europese projectsubsidies.

http://www.pourlasolidarite.eu/

Social projects

We intend to empower people and support the personal development of disadvantaged individuals, by financing businesses that address specific social objectives. Lending in this sector is to for and not-for-profit employment programmes, youth help centres and integration programmes, among others.

Address:
Rue Coenraets 66
Bruxelles
1060
Belgique

Keep in touch

Colour of Money-290
For news and views from Triodos Bank, as well as the stories behind some of our customers

Tell your friends: