Go directly tomain navigation, search input field or thecontent

FoAM
All projects in this sector
Feria Musica Feria Musica Arts and culture
Flagey Flagey Arts and culture
Fonds Félicien Rops Fonds Félicien Rops Arts and culture
HUSH SNC HUSH SNC Arts and culture

FoAM

Arts and culture (Culture)

FoAM is een multidisciplinair artistiek laboratorium. Het stimuleert kruisbestuivingen tussen mensen met heel uiteenlopende talenten, interesses en achtergronden. Niet enkel kunstenaars maar bijvoorbeeld ook mensen uit domeinen zoals wetenschap, technologie, koken, design of tuinarchitectuur. Vanuit hun verschillende achtergrond stellen zij de vraag: ‘Wat als?’ Bijvoorbeeld: wat als we planten zien als basisprincipes om de menselijke samenleving te organiseren? Of: wat als het marktkapitalisme instort? Dergelijke vragen vormen het vertrekpunt voor experimenten over toekomstscenario’s. Dat is het eerste luik van de activiteiten van FoAM: onderzoeken, verkennen en creëren. De twee andere luiken zijn: leren en ontwikkelen (met onder meer workshops, lezingen en bijeenkomsten) en communicatie en archivering (in publicaties en bibliotheken). FoAM is een Europees platform, maar heeft ook tentakels in Australië, Azië en andere delen van de wereld. Triodos Bank heeft FoAM een kaskrediet verleend als voorfinanciering van subsidies.

http://www.fo.am

Arts and culture

Triodos Bank finances arts and culture because we believe it contributes to the quality of life of a society connecting ideas and people, reflecting, and provoking and encouraging positive change. Art can elevate individuals and groups beyond a purely materialistic society.

Address:
Koolmijnenkaai 30-34
Brussel
1080
België

Keep in touch

Colour of Money-290
For news and views from Triodos Bank, as well as the stories behind some of our customers

Tell your friends: