Description only available in Dutch
Muziek maken in groepsverband is heel belangrijk voor jongeren om zich sociaal en muzikaal te ontwikkelen.Het bijbrengen van muzikale vaardigheden, sociale interactie en in teamverband opereren van de muzikanten ongeacht etniciteit, geslacht, godsdienst en afkomst staan in onze lessen centraal. Subsidies van de overheid aan muziek educatie zijn veelal verdwenen, waardoor dit voor jongeren met minder draagkrachtige ouders onbereikbaar wordt.


Met de donatie van Triodos Foundation kunnen er 50 leerlingen uit armere gezinnen, met goede lesmaterialen van start gaan.