MOM-NL - Magnum Opus Ministries Nederland

Valkenburg, Nederlandwww.mom-nederland.nl
Triodos Bank Netherlands
SectorPhilosophy of Life

Description is not available in English.

Magnum Opus Ministries Nederland (MOM-NL) wordt gedragen door een groep gedreven en geïnspireerde mensen. Onze visie is dat liefde essentieel is voor geestelijk en fysiek welzijn. We bieden ondersteuning aan mensen die hun geest willen trainen om anders naar de wereld te kijken door voor hun essentie, Liefde, te kiezen. Hiertoe organiseert MOM-NL diverse programma's en activiteiten. We bieden een plek aan waar ideeën over verdriet, pijn, ziekte en gebrek worden omgezet in de ervaring van vreugde, geluk en overvloed. Iedereen, ongeacht ras, religie, kleur en geloofsovertuiging is welkom om te komen delen hierin.