Description only available in Dutch
Stichting Zaadgoed zet zich in voor het behoud van de diversiteit aan rassen en gewassen in de landbouw. Onze voedselvoorziening staat onder druk door de groeiende wereldbevolking en vleesconsumptie, biobrandstoffen, misoogsten door klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. Biologische landbouw kan veel betekenen voor een integrale aanpak van deze problemen. Voor biologische landbouw zijn biologisch veredelde zaden nodig. Vaak worden deze in de praktijk niet gebruikt bij gebrek aan leveranciers van biologische zaden.


Professor Edith Lammerts van Bueren, hoogleraar plantenveredeling aan de Wageningen Universiteit, richtte in de jaren '90 Stichting Zaadgoed op. De Stichting steunt telers en kleine zaadbedrijven bij het ontwikkelen van smaakvolle, robuuste rassen voor de biologische landbouw. Ook geeft zij workshops en cursussen over het belang van biologische veredeling en selectie. Hoe meer consumenten kiezen voor biologisch voedsel, hoe meer producenten het belang van biologische kwaliteit zullen inzien.

Triodos Foundation steunt Stichting Zaadgoed omdat zij samen met de boeren zorgt voor het behoud van waardevolle rassen en biologisch zaadgoed.