Description only available in Dutch
Kansen voor economische en ecologische ontwikkeling


In Zuid-Spanje wordt ongeveer de helft van alle olijfolie ter wereld geproduceerd. Dit gebeurt voor een groot deel op een manier die veel schade aan het milieu aanricht en hoge economische lasten met zich meebrengt. Gelukkig bestaan er alternatieve teeltmethoden met minder milieu-impact, maar jammer genoeg vormen deze slechts een klein deel van de sector en zijn deze onderontwikkeld. Het is daarom van belang dat deze betere teeltmethoden ontwikkeld worden tot rendabel alternatief voor boeren zodat deze op grote schaal kunnen worden toegepast. Om dit te bereiken zal Commonland een onderzoek uitvoeren waarbij als eerst de exacte economische en ecologische impact van verschillende teeltmethoden in kaart worden gebracht. Daarnaast zal er een diepgaande sectoranalyse worden uitgevoerd om te bepalen waar er interventies moeten plaatsvinden om op deze manier de Spaanse olijfsector, in samenwerking met boeren en belangrijke waardeketen actoren, radicaal te veranderen naar een duurzame staat.


Commonland heeft als doel om gedegradeerde landschappen te herstellen, onder andere door het ontwikkelen van milieuvriendelijke en competitieve verdienmodellen of innovatieve oplossingen binnen de waardeketen. Dankzij de steun van het Triodos fonds kan een onderzoeker van Commonland op locatie veldwerk verrichten.
Ik ben erg blij om te zien dat er goede, impactvolle initiatieven worden gesteund door Triodos Foundation.
Dan Mulder van Commonland over Triodos Foundation: