Go directly tomain navigation, search input field or thecontent

Railnova
All projects in this sector
Pantarein Water Pantarein Water Environmental Technology
Pro Velo Pro Velo Environmental Technology
Rcycl asbl Rcycl asbl Environmental Technology
Récol'Terre Récol'Terre Environmental Technology

Railnova

Environmental Technology (Environment)

Railnova is een bedrijf dat actief is in de logistieke ondersteuning voor spoorwegoperators. Het ontwikkelt en installeert ingebedde telematica (hardware), gekoppeld aan een ERP-systeem (software) om het onderhoud van locomotieven te optimaliseren. Met deze totaaloplossing kunnen klanten pannes vermijden, energiekosten verminderen en hulpmiddelen en onderhoud optimaliseren. Zo kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van ecodrivingplannen om het brandstof- en/of energieverbruik te verminderen dankzij technologische maatregelen en kunnen locomotiefbestuurders worden gecoacht om een dergelijke verbruiksvermindering te bereiken. Triodos Bank ondersteunt de groei van dit jonge bedrijf met de financiering van de werkingsmiddelen.

https://www.railnova.eu/

Environmental Technology

Innovation is important because it makes positive change in the world happen and leads to renewal and sustainable growth. Financing environmental technology means investing in the future for important sectors like recycling and transport.

Address:
Rue des Tanneurs 58
Bruxelles
1000
Belgique

Keep in touch

Colour of Money-290
For news and views from Triodos Bank, as well as the stories behind some of our customers

Tell your friends: